Kalite Politikamız


MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ


 • Zamanında teslim ederek
 • Uygun fiyat avantajı sağlayarak
 • Kaliteli ürün ve ekipmanlarını sunarak

                                                                            KARŞILAMAK.

ÇALIŞANLARINA VERECEĞİ EĞİTİMLE


 • Sürekli gelişmelerini sağlamak
 • Kalite bilincini yerleştirmek
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili gereklilikleri yerine getirerek hedeflere ulaşmak
 • Çalışanların sağlığı ve çevrenin korunması için maddi ve insani kaynaklarını seferber etmek

                                                                          AMAÇLANMIŞTIR.

BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA


 • Kuruluş olarak , her alanda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak
 • Yaptığımız işi ilk seferinde ve her seferinde doğru yapmak
 • Müşteri istek ve görüşlerini esas almak
 • Tüm çalışmalarımızı standartlara ve Kalite Güvence Sistemimize uygun olarak yapmak
 • Kuruluş içerisinde politikanın tüm çalışanlara duyurulmasını ve tüm çalışanların kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile çalışacaklarını sağlamak
 • Teknolojik gelişmelerin takibi konusunda sektöründe lider olmak
 • Kalite Bilincinin artırılması için Yan sanayilerimiz ile birlikte koordineli çalışma içerisinde bulunmak
 • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirerek kabul edilebilir risk seviyesine indirmek,
 • Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak , israfına engel olmak,

HEDEFLENMİŞTİR.


 • Kalite, çevre ve isg amaç ve hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz toplum ve çevreye örnek bir kuruluş olmayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı,
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmeyi,
 • Çevre ve İSG mevzuatlarına, kanun ve yönetmeliklere uymayı,
 • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çevre kirliliğin önlenmesi, oluşan atıkların kontrolünü ve bertarafını ilgili mevzuatlara uygun olarak sağlamak ve çevrenin korunması için gerekli faaliyetlerde bulunmayı,
 • Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini,

TAAHHÜT EDERİZ.

 

GENEL MÜDÜR