“Çalışanlarınızı öyle iyi eğitin ki istedikleri yere gidebilsinler, ama onlara öyle iyi davranın ki hiçbir yere gitmesinler”
 
Richard Branson

İK Politikası

En önemli varlığının insan kaynağı ve stratejik planlamaya uygun insan olduğuna inanan SONOMEC, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarını planlamaktadır.

SONOMEC, değer yaratabilen, güvenilir, etik, uzlaşmaya dayalı, sorumluluk alabilen, sonuç odaklı ve inovatif düşünebilen bireylerden oluşan bir entellektüel kimlik amaçlamaktadır.

  • Eşit hak ve bireysel farklılıklara saygı göstermek
  • Çalışan motivasyonunu arttırırken etkinliği ve kaliteyi artırmak
  • Kariyer geliştirme sorumluluklarını çalışanlarla paylaşmak
  • Geleceğe yönelik yetkinlikleri geliştirmek
  • Sürekli eğitim politikası
  • Bireylere takım başarısına katkılarından ötürü övgü ve takdir sağlamak
  • Stratejilerimize uyan bir İK sistemi uygulamak


İş Başvurusu